VALMENNUKSET JA TYÖPAJAT                

VALMENNUKSET JA TYÖPAJAT

Tarjoan erilaisia valmennuksia ja työpajoja, jotka lähtevät yrityksenne tarpeista ja siksi ovatkin tehokkaita juuri teidän toiminnallenne. Valmennuksien ja työpajojen sisältö, kesto ja hinta katsotaan yhdessä kanssanne tarpeidenne ja mahdollisuuksienne mukaisiksi sekä laatukriteereitänne noudattaen.

Valmennukset perustuvat vapaamuotoiseen keskusteluun, tiedon jakamiseen, olemassa olevan parantamiseen, ohjattuun ymmärryksen lisäämiseen ja uusien vinkkien sisäistämiseen. Tarkoituksena on saada aikaiseksi innostuksen tila, jonka avulla yrittäjä, yrityksen henkilökunta tai yhdistyksen jäsenet saavat uutta intoa ja ajatusta omaan työhönsä ja toimintansa kehittämiseen. Homma ei ole ryppyotsaista, vaan luovaa ja tulevaisuuteen ohjaavaa. 

Työpajoissa otamme yrityksenne keskipisteeksi. Asioita, ongelmia, haasteita ja tarpeita selvitellään, käsitellään ja ratkaistaan käyttämällä hyväksi tilanteisiin sopivia työkaluja. Näitä työkaluja ovat esimerkiksi erilaiset ongelmanratkaisutavat, ideointimenetelmät, ajatusten ja vaihtoehtojen punnitsemistavat, suunnittelumenetelmät sekä osallistumisen ja luovuuden opit. Työpajoissa avainsanat ovat aktiivisuus, innostus, kiinnostus, uteliaisuus ja tahto tehdä hyvästä erinomaista. 

Kutsu minut...

Kutsu minut ohjaamaan, valmentamaan ja auttamaan yrityksesi työntekijöitä ja asiakkaita
Työntekijät ja asiakkaat ovat yrityksen voimavara yrityksen toiminnan onnistumiseksi ja parhaan tuloksen aikaansaamiseksi. Välillä tarvitaan työntekijöiden ohjaamista ja valmentamista osaamisen ja työhyvinvoinnin takaamiseksi. Asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi on hyvä kouluttaa asiakkaille tuotetietoisuutta ja tuotteen käyttöön liittyvät asiat. Kutsu minut avuksi, jos koet tarvitsevasi apua henkilöstön kanssa tai tarvitset ulkopuolisen kouluttajan.

Kutsu minut työnopastajien valmentajaksi
Käymme läpi työnperehdytykseen ja -opastukseen liittyvät perusasiat yksilö- tai ryhmävalmennuksena. Työnopastajan tehtävä on tärkeä, jotta  uusi työntekijä oppii mahdollisimman nopeasti työpaikan tavoille, tekemään työnsä oikein ja turvallisesti, jotta virheiden mahdollisuudet vähenevät ja tuottavuus paranee. Valmennuksen aikana käydään läpi työhön liittyvät prosessit, työnopastajan tehtävänkuva, ohjeistusten teot, riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen.  

Kutsu minut kouluttamaan perusasiat immateriaalioikeuksista 
Käymme läpi yrityksellenne tärkeät asiat, jotka koskevat esimerkiksi patentteja, tavaramerkkejä ja tekijänoikeuksia. Immateriaalijärjestelmä voi tuntua viidakolta, jossa vaanii paljon epäselvyyksiä ja vaaroja.  Valmennuksessa käydään läpi immateriaaliprosessi ja suhteutetaan sen mahdollisuudet ja vaatimukset yrityksenne tarpeiden mukaisesti. Uutuuden ja keksinnöllisyyden alustava selvittäminen voi olla haastavaa ja aikaa vievää. Keksinnöt tulee turvata ja on varmistettava, että ei rikota toisten yritysten patentteja.    

Kutsu minut valmentamaan yrityksellenne innovaatioprosessin kehittämistä
Innovaatioprosessin kautta saatte lisäpontta oman yrityksenne tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ideasta myydyksi tuotteeksi tai palveluksi. Valmennukseen voimme poimia erityisiä osa-alueita tarpeidenne mukaisesti esimerkiksi projektipäällikön tehtävät, kilpailijaseurannan tekeminen, ideoiden synnyttäminen ja jalostaminen, kehittämisen työkalut ja tuotteistaminen.    

Kutsu minut valmentamaan työntekjäsi tiimityöskentelijöiksi
Täydellinen tiimityö on ihanne, jonka monet yhteistyötä tai kehitystyötä tekevät haluaisivat saavuttaa. Aina voi kehittyä, mutta ei kannata tähdätä täydellisyyteen, sillä avoin ja rakentava keskustelu on tärkeintä. Hyvät keskusteluyhteydet luovat yhteishenkeä ja auttavat jäseniä ymmärtämään toisiaan. Täten myös toiminta selkeytyy ja tulokset paranevat. Valmennuksessa käydään läpi tiiminne ilmapiiri, testataan ja keskustellaan, pyritään löytämään yhteiset tavoitteet ja annetaan toisillemme tilaa olla yksilöitä tiimissä.    
(c)2017, All Rights Reserved
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän