KESTÄVÄ KEHITYS "KEKE"

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys tarkoittaa minun mielestäni yritystoiminnassa sitä, että toimimme ja kehitämme tuotteita, palveluja ja yrityksiämme noudattaen ylisukupolvien ajattelua. Pystymme merkittävästi vaikuttamaan maapallon tulevaisuuteen oman toimintamme kautta ja samalla myös parantamaan omia olosuhteitamme yrittäjinä. Luonnon kestokyky on jo nyt rajallinen, käytämme energiaa ja materiaaleja tuhlailevasti, koettelemme luonnon uusiutumis- ja kantokyvyn rajoja. Innovatiivisuus, uuden oppiminen ja keksiminen, olemassa olevien toimintamallien parantaminen ja tehostaminen sekä ympäristötietoisuuden lisääminen ovat toimia, joihin me yrittäjät voimme pyrkiä löytämään keinoja ja työkaluja. Toiminnassamme meidän tulee siis löytää tasapaino talouden, ympäristön ja ihmisten kesken. Yritykset ja yrittäjät ovat tässä asiassa paalupaikalla, suuria vaikuttajia ja suunnan näyttäjiä.

Pystyn auttamaan yrityksiä monissa kestävän kehityksen haasteissa, kuten esimerkiksi
- inhimillisen pääoman ylläpitämisessä, kehittämisessä ja lisäämisessä esimerkiksi osaamista lisäämällä, kehittämistyökalujen ja teollisoikeuksien tuntemusta lisäämällä
- fyysisen pääomaan tehostamisessa esimerkiksi tuotantokoneiden ja -prosessien parantamisessa
- sosiaalisen pääoman lisäämisessä esimerkiksi verkostojen kehittämisessä, työntekijöiden kouluttamisessa ja valmentamisessa
- luontopääoman säästämisessä esimerkiksi varastojen tehostamisessa, kierrätettävyyden ideoinnissa ja energian säästötalkoissa.

Kestävä kehitys on haaste, jonka saavuttamiseksi vaaditaan ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurillista kestävyyttä. Yrittäjinä meidän toimintamme tulee taata hyvinvointia tämän hetken yrityksille, mutta turvata myös tulevaisuus uusille yrittäjille. Olen valmis talkoisiin, jonka tavoitteena on tehdä teidän yrityksistänne kestävän kehityksen lippulaivoja ja samalla purjehtia menestyksekkäästi tämän hetken vaativissa talousaallokoissa.

Kutsu minut tekemään yrityksellesi kestävän kehityksen ohjelma, joka pohjautuu yrityksessäsi tehtävään kestävän kehityksen kartoitukseen ja nykytila-analyysiin. "Keke"-ohjelman avulla saatte yritykseenne säästöjä esimerkiksi energia- ja henkiöstökustannuksissa sekä imagohyötyjä esimerkiksi markkinoinnissa ja kilpailutilanteissa.

Kutsu minut tekemään yritykseesi toimintajärjestelmän kehityssuunnitelma ja toteuttamaan kanssanne suunnitelman mukaisesti ympäristö-, laatu- ja turvallisuusjohtamisen kehitysprojekti. 

Kutsu minut tekemään yrityksellesi resurssitehokkuuden ohjelma, joka koostuu energia ja/tai materiaalikartoituksesta, analyysistä ja kehitystoimenpiteiden toteuttamisesta. Yritys hyötyy toimenpiteistä esimerkiksi energian ja materiaalikustannusten säästöissä.
(c)2017, All Rights Reserved
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän